עריכת צוואה


עריכת צוואה

נוסח צוואה, כתיבת צוואה

אנו באים לעולם וחיים את חיינו מתוך ידיעה ברורה מראש כי בבוא העת ביום מן הימים נלך לעולמנו. זה המקום להדגיש את חשיבות כתיבת צוואה או בלשון מקצועית עריכת צוואה .
במהלך החיים אנו מתחתנים, יולדים ילדים וצוברים רכוש. את נושא המוות אנו בד"כ משתדלים להניח בצד ולא להרהר בו. אך חשוב לו לאדם כן לחשוב מה באמת יקרה עם רכושו לאחר מותו (העזבון). נכון שרכושו של אדם אינו הפקר לאחר מותו, חוק הירושה מורה בדיוק איך יחולק ומי ייהנה מרכושו של אדם לאחר שהוא הולך לעולמו, נהנה זה יקרא "יורש על פי דין" או "יורשים עפ"י דין" (אשתו, ילדיו, הוריו וכו'). לכן, רצוי לו לאדם לדעת מי הם יורשיו עפ"י דין ואיך בדיוק יחולק רכושו ביניהם במידה והוא לא נותן הוראות מפורשות באמצעות עריכת צוואה ; לדוגמא : אדם המסוכסך עם אשתו וחי בנפרד ממנה ולהם שני ילדים, נפטר חלילה, יחולק עזבונו על פי חוק הירושה ליורשים על פי דין ולא לפי עריכת צוואה- כלומר חצי לאשתו והחצי השני לשני ילדיו.
סביר להניח שאילו היה מתכנן עריכת צוואה באופן מסודר מראש לא היה מוריש חצי מרכושו (עיזבון) לאישתו בשום פנים.

עריכת צוואה ע"פ חוק

חוק הירושה בתוקף חופש הציווי מתיר לאדם לצוות את רכושו לכל מי שיחפוץ במידה ולא מופעלת עליו השפעה בלתי הוגנת ובמידה והוא צלול בדעתו וכשיר בריאותית (פסיכאטרית ורפואית) לצוות ומתוך כוונה שרצונו הבלעדי והאחרון יקוים והתממש- "רצונו של אדם כבודו". עריכת צוואה היא שירתו האחרונה של האדם, כך כינה זאת השופט בדימוס מר חשין. בעת עריכת צוואה מבטא האדם את תחושותיו ורצונותיו כלפי אהוביו, יקיריו, קרוביו ואפילו שנואיו. יש האומרים כי כתיבת צוואה היא אחת ההחלטות הכלכליות החשובות והמשמעותיות ביותר שעושה אדם במהלך חייו גם אם מותו כלל לא נראה באופק.  כל עוד אדם בחיים  יכול לעשות בצוואה כרצונו ע"י עריכת צוואה חדשה כלומר: לשנות, להוסיף, לגרוע ואפילו לבטל את הצוואה לחלוטין. הצוואה האחרונה כרונולוגית היא זו הקובעת (בד"כ בעת כתיבת צוואה חדשה רושמים במפורש כי צוואה זו מבטלת את הצוואה או הצוואות שנערכו לפני כן).
חוק הירושה מכיר בארבע צורות של צוואה:
1. צוואה בכתב / צוואה בכתב יד  2. צוואה בעדים  3. צוואה בפני רשות  4. צוואה בעל פה / צוואת שכיב מרע.
צוואה שלא תעשה עפ"י אחת הצורות הנ"ל הקבועות בחוק הירושה תפסל, כנ"ל לגבי צוואה שימצא בה פגם בלתי ניתן לתיקון (קרא עוד על פגמים בצוואה).
קיימת צוואה חריגה נוספת אך מאד פופולרית : צוואה הדדית (צוואה שנערכת בין בני זוג).
קרא עוד על צוואות עפ"י חוק הירושה .

עריכת צוואה- טומנת בחובה פוטנציאל לסיכסוך.

למרות שצוואה היא מסמך משפטי חזק, קיימים פרצות והיא נתונה למתקפות.
בעצם עריכת צוואה משנה המוריש את ההיררכיה הטבעית של קרוביו (היורשים על פי דין), מוריש ומחלק את רכושו לפי רצונו הבלעדי בהתאם להעדפות האישיות שלו, ובמטרה שרצונותיו אלו יתקיימו ויבוצעו במלואן באופן מדויק אחרי מאה ועשרים. הוא יכול לנשל יורשים או יורש על פי דין כזה ואחרים, להתנות ולהעדיף כל יורש או יורשים שיחפוץ. מוטבי צוואה אלה ייקראו "יורשים על פי צוואה".
עצם עריכת צוואה היא ביסודה מעשה שבא לבטל את חלוקת העיזבון ליורשים על פי דין ולחלק את הרכוש ליורשים על פי צוואה. אלה שלא נכללים בין מוטבי הצוואה יחושו מקופחים, יגישו לבית המשפט התנגדות לצוואה ויצאו למלחמה משפטית בנסיון להביא ל פסילת צוואה ולזכות בעזבון.
טענות התקיפה השכיחות ביותר במשפטי התנגדות לצוואה הם: השפעה בלתי הוגנת, זיוף חתימת המוריש, זיוף צוואה, אי צלילות דעת מוריש, אונס, תרמית, איום, נוכחות עדים מוטבי הצוואה, הפעלת לחץ לפני ותוך כדי עריכת צוואה ועוד.
היות ורבים ובלתי צפויים יכולים לחוש "מקופחי צוואה" אוייבים רבים לה, לראיה: בתי המשפט הקורסים תחת נטל מאות אלפי תיקי תביעות ירושה צוואה.
כיום, מתחזקת דעתם של עורכי הדין מומחי דיני ירושה וצוואות, שופטי בית המשפט ומחוקקים בכנסת ישראל כי חשוב מאד להגן על הצוואה .
קרא עוד על תיעוד וידאו מקצועי כהגנת צוואה למען מימוש צוואה ורצונו האחרון של המוריש.
לקראת כתיבת צוואה מומלץ לפנות לעורך דין מוסמך  על מנת שייעץ ו/או יבצע בצורה מקצועית ומושכלת את נושא עריכת צוואה .
קרא עוד על חוק הירושה,  צוואות וירושות ועל משפטנים ומחוקקים על צוואה בוידאו
חזור לעמוד מאמרי צוואות.
צור קשר