פגמים בצוואה


                                        עֵדוּת נֶצָח תיעוד וידאו מקצועי של מעמד הצוואה
                                           
 להגנה על הצוואה ולמימוש רצונו של המוריש כערך עליון

     פגמים בצוואה 
                                    
     לא כל צוואה היא צוואה כדין כפי שמגדיר אותה חוק הירושה, על אף שהאדם שערך אותה התכוון שתהיה כזו.
     קיימים מספר פגמים הפוסלים את הצוואה מראש גם אם נעשתה כאחת מארבעת הצוואות המוכרות ע"פ חוק הירושה:
    
                     *פגמים הנובעים מנסיבות עריכת הצוואה
                    *פגמים בכשירות המצווה
                     *פגמים צורניים בצוואה
                         *פגם בהוראה מהוראות הצוואה
 
      פגם בנסיבות עריכת צוואה
      עריכת צוואה שנעשית תחת איומים, מרמה, השפעה בלתי הוגנת וכו, בטלה. בהרבה מקרים יטענו בני משפחה כי
      אדם מסוים או אנשים השפיעו על המצווה בצורה קיצונית כ"כ עד שהמוריש הושפע השפעה בלתי הוגנת אשר ביטלה את 
      הרצון החופשי של המצווה בפני רצונם של אותם אנשים. צוואה זו  יכולה להיות כשרה לחלוטין מכל בחינה אחרת,
אך אם
      יקבע בית המשפט כי למצווה לא היה רצון חופשי בעת
עריכת צוואה והחתימה, צוואה זו תתבטל.

     
פגם בכשירות המוריש
      רק מי שכשיר מבחינת צלילות דעת, גיל, בריאות  וכו, יכול לערוך / לכתוב צוואה. למשל, אדם הלוקה בשכלו, או מי שאינו
      מבין את משמעות מעשיו או אינו מודע לרכושו או ילד אינם יכולים לכתוב צוואה. לדוגמא, עריכת צוואה שנעשתה ע"י אדם
       שהיה נתון תחת השפעה של תרופות שפגעו בצלילות דעתו בימים האחרונים שלו, על אף שהצוואה יכולה להיות כשירה 
       מחמת צורת הצוואה,תוכן, נסיבות עריכת צוואה, נוסח צוואה תתבטל מסיבה של אי כשירות המוריש לצוות.

      פגם צורני בצוואה
      לפני שנים לא רבות היו הוראות החוק מורכבות ומסובכות אשר הקשו מאד על שופטים לתת הכשר לצוואות שנפל בהן
      פגם או חוסר, לעתים בתום לב ובטעות, למשל; צוואה שהיה חסר בה תאריך או הייתה בעיה הקשורה לחתימה. 
      ברביעי במרץ 04
אושר בכנסת תיקון מס' 11 לחוק הירושה שהגיש חבר הכנסת ניסן סלומינסק י: "התקיימו מרכיבי היסוד 
      בצוואה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה אף אם נפל 
      בה פגם מן הפגמים המנויים בחוק". לצפיה ב ההצעה לתיקון החוק.
      עד התיקון הזה היו מקרים אשר בעקבות חוסר בחתימת המוריש בצוואות ולבית המשפט לא נותרה ברירה והוא החליט
      על פסילת צוואה למרות שהיה ברור מעל כל ספק כי המדובר בפעולה העומדת כנגד רצונו האחרון של המוריש. היום,
      התיקון בחוק מאפשר לשופטים שיקול דעת אם להתגבר או לא להתגבר על הפגמים והחוסרים האלה.
      קרא עוד על משפטנים ומחוקקים הקוראים לתקן את חוק הירושה ולתעד צוואות בוידאו. 

     פגם בהוראת הצוואה
     חוק הירושה קובע כמה הוראות צוואה שאין לקיים : צוואה המזכה אדם או כמה שלקח/ו חלק בעריכתה או במעמד      
     החתימה לא תקויים. צוואה שיורש על פיה היה מעורב ב: נוסח צוואה, עריכת צוואה, מעמד החתימה לא תקויים.
     יש להקפיד על הפרדה מוחלטת בין המוריש לבין היורשים על פי צוואה לאורך כל שלבי עריכת הצוואה והחתימה.
     חשוב שיהיה ברור ושקוף לחלוטין שהצוואה משקפת את רצונו הבלעדי של המוריש.
          
      באושר, עד מאה ועשרים.

      רוצה להזמין את השירות ? יש לך שאלות בנושאים שמעניינים אותך ? 
      צלצל אלינו עכשיו   דוד – 052-2536323 
      או שלח מסר כאן דרך "צור קשר", 
      אנו נשמח לענות לפנייתך ולנסות לתת מענה לשאלותיך.
     
      אהבת את האתר שלנו ? שלח לחבר כאן בתחתית העמוד.
 
  חשוב לציין בזאת ובהדגש כי תיעוד וידאו של מעמד צוואה אינו מהווה תחליף לעריכה וחתימת צוואה שנעשית כדין,
  אלא כתוספת ראייתית משפטית חזקה ו
מוצקה שיעודה הגנה על קיום הצוואה ומימוש רצונו של המוריש.
  צוואות המוכרות על פי דין הירושה.
  קרא עוד על תיעוד וידאו מקצועי לאבטחת קיום צוואה ועל עריכת צוואה (צוואה בכתב יד, צוואה בעדים וכו').
  מאמרים נוספים בנושאי צוואות וירושות.
  אנו ממליצים לערוך את הצוואה בליווי ויעוץ של עורך דין מומחה ובקיא בתחום דיני צוואה וירושה.